Corona epidemie

Als gevolg van de corona epidemie en de grote onzekerheid mbt het verloop en de duur ervan heeft de organisatie
van Toer de Boer besloten dit jaar geen Toer de Boer te organiseren.
Wij hopen volgend jaar weer een mooi en interessant programma  aan te kunnen bieden.
Wij hopen op onze Facebook pagina met enige regelmaat berichtjes te kunnen plaatsen.

Graag tot volgend seizoen. Wij wensen U alle goeds in deze onzekere tijd.
De Toer de Boer commissie.